Håltagning

Håltagning

Sevelund AB kan utföra de flesta typer av arbeten i betong, tegel och berg. Vi utför jobb åt både privatpersoner, företag och organisationer. Exempel på jobb som vi utför är öppningar i betong för ventilation, el, vatten, dörrar eller fönster. Tveka inte att höra av dig till oss med era specifika önskemål!
Kärnborrning
Kärnborrning användas huvudsakligen till att skapa runda hål. Optimalt för ventilation, vatten eller el. Det går även att skapa relativt kantiga öppningar genom att man borrar flera mindre runda hål som tillsammans bilder en fyrkantiga eller rektangulär öppning. En kärnborr fungerar i både betong, tegel och berg.
Klingsågning
Sågning med sågklinga. Med vår stora såg så går det att såga även i tjockare material. En klingsåg är anpassad för sågning i golv, vägg och tak. Perfekt om man ska skapa en öppning för dörr eller fönster. Sågen kan också användas till att skapa en ränna i ett golv.
Vajersågning
När man behöver såga i tjockare material och de största sågklingorna i räcker till, så använder man istället en vajer. Då är möjligheterna i princip obegränsade. Vajersågning är den mest kostsamma sågmetoden.

Frågor & svar

Stubbfräsning innebär att man med hjälp av en maskin “fräser” ner stubben under marknivå. Sedan är det enkelt att fylla upp hålet med jord och så gräs.
Kontrollera att vår maskin tar sig fram till stubben (den är 75cm bred). Frilägg stubben och ta bort så mycket sten som möjligt. Det underlättar arbetet. Stubben bör helst vara kapad ca. 15 cm ovanför marknivå. Om stubben är högre än 30 cm så krävs vanligtvis motorsågsarbete vilket innebär en extra kostnad.
Ett enkelt sätt för att uppskatta en stubbes diameter är att placera två pinnar i marknivå vid stubbens respektive ändar. Därefter kan man enkelt mäta avståndet mellan pinnarna med exempelvis en tumstock eller ett måttband. Vi mäter givetvis alltid stubbarna efter att de är nedfrästa för att få ett exakt mått. Men det kan samtidigt vara bra för dig som kund att kunna uppskatta priset innan jobbet påbörjas.
Våra maskiner påverkar gräsmattan minimalt. Det blir inga permanenta spår i gräsmattan. Efter stubbfräsning så blir det däremot alltid kvar lite spån som kan få gräset att gulna, men det återhämtar sig snabbt.
Vår stubbfräs behöver endast en bredd på 80cm för att ta sig fram. Vi kan även ta oss över enklare nivåskillnader genom att använda ramper som vi har med oss.
Stubbfräsning ger rätt till skattereduktion via RUT-avdraget. Det innebär att du får 50% i “rabatt” på arbetskostnaden.
Håltagning-föreHåltagning-efter

Behöver du hjälp med håltagning?