Adam: 070-477 99 91 / Karl: 073-633 42 26

Samtliga priser är inkl. moms efter ROT/RUT-avdrag.

Stenspräckning

Då alla stenar och berg är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid ett fast pris i varje enskilt fall. Detta pris inkluderar arbetet, resor, etablering, material och tillstånd. Ett fast pris "inklusive allt" helt enkelt.

Stubbfräsning

Etableringsavgift - 0 kr
Milersättning - 45kr / mil (utgår från Jönköping)
Borttagning av stubbe - 10 kr per centimeter i diameter

Trädfällning & motorsågsarbete

Nedsågning av för hög stubbe - 245kr/stubbe
Enklare trädfällning - 495kr/träd
Svårare trädfällning - efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar - efter överenskommelse

Ogräs- och mossbekämpning
(Upp till 90% mindre ogräs efter en enda behandling)

Upp till 1000m2 - 2495kr
Upp till 2000m2 - 4990kr
Mer än 2000m2 - efter överenskommelse

Övriga tjänster (efter överenskommelse)

Fräsa större område (använda stubbfräs som jordfräs)
Montering av Ecoplug (dödar rotsystemet)
Övriga önskemål - kontakta oss gärna!

priser

Vid rot/rut-arbeten så kommer ca 10% av arbetskostnaden att läggas som en materialkostnad då Skatteverket kräver det. Men du som kund betalar fortfarande exakt samma.

priser

Prisexempel 1 (stubbfräsning)
Borttagning av en stubbe 2 mil ifrån Linköping (40cm i diameter).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe - 400kr

Totalt: 490kr inkl. moms efter RUT-avdrag.

priser

Prisexempel 2 (stubbfräsning)
Borttagning av två stubbar 2 mil från Linköping (25cm & 15cm i diameter).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe nr: 1 - 250kr
Stubbe nr: 2 - 150kr

Totalt: 490kr inkl. moms efter RUT-avdrag.