Adam: 070-477 99 91 / Karl: 073-633 42 26

Samtliga priser är inkl. moms utan ROT/RUT-avdrag.

Stenspräckning & betongrivning

Då alla stenar, berg och rivningsobjekt är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid ett fast pris i varje enskilt fall. Detta pris inkluderar arbetet, resor, etablering, material och tillstånd. Ett fast pris "inklusive allt" helt enkelt. Vid önskemål så kan vi även ge pris per dag eller timma.

Stubbfräsning

Etableringsavgift - 0 kr
Milersättning - 45 kr / mil (utgår från Linköping)
Borttagning av stubbe - 20 kr per centimeter i diameter

Trädfällning & motorsågsarbete

Nedsågning av för hög stubbe - 490kr/stubbe
Enklare trädfällning - 990kr/träd
Svårare trädfällning - efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar - efter överenskommelse

Ogräs- och mossbekämpning
(Upp till 90% mindre ogräs efter en enda behandling)

Upp till 1000m2 - 2495kr
Upp till 2000m2 - 4990kr
Mer än 2000m2 - efter överenskommelse

Övriga tjänster (efter överenskommelse)

Fräsa större område (använda stubbfräs som jordfräs)
Montering av Ecoplug (dödar rotsystemet)
Övriga önskemål - kontakta oss gärna!

priser

Prisexempel 1 (stubbfräsning)
Borttagning av en stubbe 2 mil från Linköping (40cm i diameter).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe - 800kr

Totalt: 890kr inkl. moms efter RUT-avdrag.

priser

Prisexempel 2 (stubbfräsning)
Borttagning av två stubbar 2 mil från Linköping (25cm & 15cm i diameter).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe nr: 1 - 500kr
Stubbe nr: 2 - 300kr

Totalt: 890kr inkl. moms efter RUT-avdrag.