Adam: 070-477 99 91 / Karl: 073-633 42 26

Samtliga priser är inkl. moms efter ROT/RUT-avdrag.

Stenspräckning & betongrivning

Då alla stenar, berg och rivningsobjekt är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid ett fast pris i varje enskilt fall. Detta pris inkluderar arbetet, resor, etablering, material och tillstånd. Ett fast pris "inklusive allt" helt enkelt. Vid önskemål så kan vi även ge pris per dag eller timma.

Stubbfräsning

Etableringsavgift - 0 kr
Milersättning - 45kr / mil (utgår från Linköping)
Borttagning av stubbe - 10 kr per centimeter i diameter

Trädfällning & motorsågsarbete

Nedsågning av för hög stubbe - 245kr/stubbe
Enklare trädfällning - 495kr/träd
Svårare trädfällning - efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar - efter överenskommelse

Ogräs- och mossbekämpning
(Upp till 90% mindre ogräs efter en enda behandling)

Upp till 1000m2 - 2495kr
Upp till 2000m2 - 4990kr
Mer än 2000m2 - efter överenskommelse

Övriga tjänster (efter överenskommelse)

Fräsa större område (använda stubbfräs som jordfräs)
Montering av Ecoplug (dödar rotsystemet)
Övriga önskemål - kontakta oss gärna!

priser

Vid rot/rut-arbeten så kommer ca 10% av arbetskostnaden att läggas som en materialkostnad då Skatteverket kräver det. Men du som kund betalar fortfarande exakt samma.

priser

Prisexempel 1 (stubbfräsning)
Borttagning av en stubbe 2 mil ifrån Linköping (40cm i diameter).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe - 400kr

Totalt: 490kr inkl. moms efter RUT-avdrag.

priser

Prisexempel 2 (stubbfräsning)
Borttagning av två stubbar 2 mil från Linköping (25cm & 15cm i diameter).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe nr: 1 - 250kr
Stubbe nr: 2 - 150kr

Totalt: 490kr inkl. moms efter RUT-avdrag.