Bergspräckning & Sprängning

Då alla berg och stenar är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid pris i varje enskilt fall.

Stubbfräsning

Etableringsavgift - 495 kr
Ev. trängselskatt (tullar) - 0 kr
Milersättning - 0 kr / mil
Fräsning - 30 kr per centimeter i diameter
(se längs ner på sidan för prisexempel)

Trädfällning & motorsågsarbete

Nedsågning av för hög stubbe - 490 kr/stubbe
Trädfällning - efter överenskommelse
Sektionsfällning - efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar - efter överenskommelse

Vid RUT-arbeten så kommer ca 5-20% av fakturerat belopp att fördelas ut på material och reseersättning då Skatteverket kräver det. Men du som kund betalar fortfarande exakt samma.

Samtliga priser är inkl. moms efter ROT/RUT-avdrag.

65156156-1
priser

Prisexempel 1
Borttagning av en stubbe (40cm i diameter, 2mil resa).
Etableringsavgift - 495 kr
Milersättning - 0 kr
Stubbe - 1200 kr

Totalt: 1695 kr inkl. moms efter RUT-avdrag.

priser

Prisexempel 2
Borttagning av 2st stubbar (40cm + 60 cm i diameter, 5mil resa).
Etableringsavgift - 495 kr
Milersättning - 0 kr
Stubbar - 3400 kr

Totalt: 3495 kr inkl. moms efter RUT-avdrag.