Priser

Spräckning & sprängning

Då alla berg och stenar är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid pris i varje enskilt fall. Ibland så lämnar vi fast pris och andra gånger så jobbar vi på löpande räkning.

Håltagning

Eftersom att alla betongväggar är unika beroende på dess tjocklek, grad av armering och placering, så så lämnar vi alltid pris i varje enskilt fall.

Stubbfräsning

Priser efter rut-avdrag

Startavgift inom Stockholm – 500 kr
Milersättning inom Stockholm – 0 kr / mil
Fräsning – 15 kr per centimeter i diameter
(se prisexempel längre ner på denna sida)

Trädfällning & motorsågsarbete

Priser efter rut-avdrag

Nedsågning av för hög stubbe – 245 kr/stubbe
Trädfällning – efter överenskommelse
Sektionsfällning – efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar – efter överenskommelse

Stockholm - Prisexempel 1

Borttagning av en stubbe (40cm i diameter, 2mil resa)
Startavgift – 500 kr
Milersättning – 0 kr
Stubbe – 600 kr

Totalt: 1100 kr inkl. moms efter RUT-avdrag

Stockholm - Prisexempel 2

Borttagning av 2st stubbar (40cm + 60 cm i diameter, 5mil resa)
Startavgift – 500 kr
Milersättning – 0 kr
Stubbar – 1500 kr

Totalt: 2000 kr inkl. moms efter RUT-avdrag

Vill du ha ett mer exakt prisförslag?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor angående våra priser eller om du vill ha en offert.