Stubbfräsning
Pris efter rut-avdrag

Startavgift inom Stockholm - 0 kr
Milersättning inom Stockholm - 0 kr / mil
Fräsning - 15 kr per centimeter i diameter
(se längs ner på sidan för prisexempel)

Trädfällning & motorsågsarbete
Priser efter rut-avdrag

Nedsågning av för hög stubbe - 245 kr/stubbe
Trädfällning - efter överenskommelse
Sektionsfällning - efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar - efter överenskommelse

Spräckning & Sprängning

Då alla berg och stenar är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid pris i varje enskilt fall. Ibland så lämnar vi fast pris och andra gånger så jobbar vi på löpande räkning. 

Håltagning

Eftersom att alla betongväggar är unika beroende på dess tjocklek, grad av armering och placering, så så lämnar vi alltid pris i varje enskilt fall. Vi jobbar dock på att ta fram en riktprislista som utgår ifrån en normalarmerad betongvägg där priset är baserat på väggens tjocklek och hur stort hålet skall vara.

Vid ROT/RUT-arbeten så kommer ca 5-20% av fakturerat belopp att fördelas ut på material och reseersättning, då Skatteverket kräver det för att RUT-avdraget ska beviljas. Men du som kund betalar fortfarande exakt samma.

priser

Stockholm - Prisexempel 1
Borttagning av en stubbe (40cm i diameter, 2mil resa)
Startavgift - 0 kr
Milersättning - 0 kr
Stubbe - 600 kr

Totalt: 600 kr inkl. moms efter RUT-avdrag

priser

Stockholm - Prisexempel 2
Borttagning av 2st stubbar (40cm + 60 cm i diameter, 5mil resa)
Startavgift - 0 kr
Milersättning - 0 kr
Stubbar - 1500 kr

Totalt: 1500 kr inkl. moms efter RUT-avdrag