Adam: 070-477 99 91 / Karl: 073-633 42 26

Samtliga priser är inkl. moms efter ROT/RUT-avdrag.

Dynamit- & krutsprängning / bergspräckning

Då alla berg och stenar är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid ett fast pris i varje enskilt fall. Detta pris inkluderar arbetet, resor, etablering, material och tillstånd. Ett fast pris "inklusive allt" helt enkelt. Vid önskemål så kan vi ibland även ge pris per dag eller timma.

Stubbfräsning

Etableringsavgift - 0 kr
Ev. trängselskatt (tullar) - 0kr
Milersättning - 45 kr / mil
Stockholm - 15kr per centimeter i diameter
Övriga städer - 10kr per centimeter i diameter
(se längs ner på sidan för prisexempel)

Trädfällning & motorsågsarbete

Nedsågning av för hög stubbe - 245kr/stubbe
Trädfällning - efter överenskommelse
Sektionsfällning - efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar - efter överenskommelse

Ogräs- och mossbekämpning
(Upp till 90% mindre ogräs efter en enda behandling)

Upp till 1000m2 - 2495kr
Upp till 2000m2 - 4990kr
Mer än 2000m2 - efter överenskommelse

Övriga tjänster (efter överenskommelse)

Fräsa större område (använda stubbfräs som jordfräs)
Montering av Ecoplug (dödar rotsystemet)
Övriga önskemål - kontakta oss gärna!

651561

Vid rot/rut-arbeten så kommer ca 5-20% av fakturerat belopp att fördelas mellan material och milersättning då Skatteverket kräver det. Men du som kund betalar fortfarande exakt samma.

priser

Prisexempel 1 (stubbfräsning Stockholm)
Borttagning av en stubbe (40cm i diameter, 2mil resa).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe - 600kr

Totalt: 690kr inkl. moms efter RUT-avdrag.

priser

Prisexempel 2 (stubbfräsning övriga städer)
Borttagning av en stubbe (40cm i diameter, 2mil resa).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe - 400kr

Totalt: 490kr inkl. moms efter RUT-avdrag.