Adam: 070-477 99 91 / Karl: 073-633 42 26

Samtliga priser är inkl. moms efter ROT/RUT-avdrag.

Dynamit- & krutsprängning / bergspräckning

Då alla berg och stenar är unika beroende på dess storlek och placering, så så lämnar vi alltid pris i varje enskilt fall.

Stubbfräsning

Etableringsavgift - 0 kr
Ev. trängselskatt (tullar) - 0kr
Milersättning - 45 kr / mil
Stockholm - 15kr per centimeter i diameter
Östergötland - 10kr per centimeter i diameter
(se längs ner på sidan för prisexempel)

Trädfällning & motorsågsarbete

Nedsågning av för hög stubbe - 245kr/stubbe
Trädfällning - efter överenskommelse
Sektionsfällning - efter överenskommelse
Röjning av sly och buskar - efter överenskommelse

Ogräs- och mossbekämpning
(Upp till 90% mindre ogräs efter en enda behandling)

Upp till 1000m2 - 2495kr
Upp till 2000m2 - 4990kr
Mer än 2000m2 - efter överenskommelse

Övriga tjänster (efter överenskommelse)

Fräsa större område (använda stubbfräs som jordfräs)
Montering av Ecoplug (dödar rotsystemet)
Övriga önskemål - kontakta oss gärna!

651561

Vid rot/rut-arbeten så kommer ca 5-20% av fakturerat belopp att fördelas mellan material och milersättning då Skatteverket kräver det. Men du som kund betalar fortfarande exakt samma.

priser

Prisexempel 1 (stubbfräsning Stockholm)
Borttagning av en stubbe (40cm i diameter, 2mil resa).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe - 600kr

Totalt: 690kr inkl. moms efter RUT-avdrag.

priser

Prisexempel 2 (stubbfräsning Östergötland)
Borttagning av en stubbe (40cm i diameter, 2mil resa).
Etableringsavgift - 0kr
Milersättning - 90kr
Stubbe - 400kr

Totalt: 490kr inkl. moms efter RUT-avdrag.