Adam: 070-477 99 91 / Karl: 073-633 42 26

Vi har både grävmaskin och lastbil inom firman!

Sprängning & spräckning

Sevelund arbetar framförallt med försiktig sprängning och traditionell bergsprängning. Försiktig sprängning innebär att man använder små sprängladningar och att endast ett fåtal detonerar åt gången. Försiktig sprängning är en effektiv metod om man ska ta bort berg i anslutning till byggnader och känslig infrastruktur. Sevelund utför alla typer av bergborttagning men vi är framförallt specialiserade på känsliga objekt nära bebyggelse 

Eftersom att vi har både grävmaskin, borrigg och lastbil inom firman så kan vi hantera arbetets alla moment inklusive bortforsling av stenmassor. Vi utför helt enkelt jobb från den mindre stenen på 1 kubik upp till berg på över 1000 kubik. Inget jobb är för stort eller för litet! Med våra metoder så kan vi ta bort alla typer av berg, klipphällar, stenar och bergknallar. Du kanske ska bygga pool, bredda garageuppfarten, göra en tillbyggnad, modernisera källaren, bygga nytt eller få ut mer av din tomt?

Tveka inte att höra av dig till oss med dina specifika önskemål!

65165556

Vilken utrustning använder ni?

Vi använder oftast vår grävmaskin som väger 6 ton. Den behöver ca 2m i bredd för att ta sig fram. Grävmaskinen använder vi till att flytta våra sprängmattor, samt gräva jord och sprängsten. Vi har även en borrigg som vi monterar på grävmaskinen. Ibland tar vi in mindre eller större grävmaskiner beroende på hur det ser ut på platsen. Vi har också möjligheten att ta in extra borrvagnar om behovet finns. Utöver detta så har vi en lastväxlare (lastbil) som vi använder till att frakta vår utrustning, samt köra sprängsten och grus.

Sprängning eller spräckning?

Vid försiktig sprängning med specifikt krutpatroner där endast 1st krutpatron detonerar åt gången så kallas det i folkmun ibland för stenspräckning. I det här avseendet så är ordet spräckning missvisande då det sker en detonation. Vid riktig spräckning så spricker berget istället för att explodera. Spräckning utförs med en expanderande hydraulik-stav (hydraulisk losshållning) eller rinnande massa (snigeldynamit) som sänks/hälls ner i borrhålen. När det sker en expansion i borrhålen så spricker berget. Dessa två metoder är långsamma och därav betydligt dyrare än när explosiva varor används.

Skillnaden mellan krut och dynamit?

De flesta moderna sprängämnen har en brinnhastighet på ca 6000m/s (detonation) medan krut ligger på ca 350-600/ms (deflagration). Krut är endast explosivt i "instängt" tillstånd, exempelvis i ett borrhål. Vid samma laddmängd så orsakar krut och dynamit i princip samma vibrationsnivåer. Påståendet att krut skulle vara "mildare" i vibrationssynpunkt är således helt felaktigt. Moderna sprängämnen är även betydligt säkrare än krut då de tål både eld, värme, el och stötar bättre.

6565651

Krävs besiktning & vibrationsmätning?

Vid försiktig sprängning (endast ett fåtal små laddningar som detonerar åt gången) så är risken för vibrations- och förskjutningsskador i princip obefintlig, så länge som närliggande byggnader befinner sig några meter ifrån detonationsplatsen. Det krävs ingen vibrationsmätning eller besiktning av närliggande husgrunder enligt lag. Det är däremot en stark rekommendation man alltid utför en enklare vibrationsmätning och yttre fasadbesiktning av de fastigheter som ligger i direkt anslutning till sprängområdet vid försiktig sprängning. Anledningen till detta är att man som beställare har ett byggherreansvar och vid användning av alla typer av explosiva varor (krut, dynamit, emulsion etc) så råder omvänd bevisbörda. Vilket innebär att du måste bevisa att du inte har orsakat skador på exemeplvis en grannfastighet. Vi vet att vi inte orsakar några vibrationsskador, men det vet inte dina grannar. Vibrationsmätning och besiktning utförs inte för dina grannars skull, det utförs för din skull. 1st mätare kostar 3000kr och tillkommande mätare kostar 1500kr/st. Det tillkommer även en dygnshyra per mätare på 250kr/dygn. En yttre fasadbesiktning kostar 700kr/hus (priser exkl. moms). Prata gärna med oss om vibrationsmätning och besiktning. Vi har kontakt med flera olika oberoende firmor och vi anpassar oss från plats till plats. Vibrationsmätning och besiktning brukar utgöra en mycket liten kostnad i sammanhanget.

546156156
65416565
9848949

Hur fungerar sprängning?

Sprängning utförs genom att en gasgenererande produkt sänks ner i borrade hål. Därefter detoneras laddningarna med en stöt eller elektrisk impuls. När ämnet brinner så bildas en gas. När gasen inte "hittar ut" så "exploderar" berget.

Är ni försäkrade?

Ja, vi har alla försäkringar och tillstånd som krävs. Våra försäkringar täcker skador på upp till 10 miljoner kronor. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Erbjuder ni ROT/RUT-avdrag?

Ja, vid borttagning av berg så finns ibland möjligheten att få ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden. Prata gärna med oss vid frågor!

424242
54244

Krävs det utbildning?

Ja, det krävs utbildning och vi uppfyller samtliga krav. Polisen och Arbetsmiljöverket har bestämt att det krävs sprängkort och 1 års praktisk kunskap. För arbete i tätbebyggt område så krävs det även kurs i ovanjordsarbete och sprängarbetsledare.

Krävs tillstånd hos Polisen?

Ja, det krävs tillstånd hos Polisen och MSB (alt. räddningstjänsten/kommunen). Men du som kund behöver bara peka så ordnar vi resten!

Vart finns ni?

Sevelund AB är verksam i Stockholm (Storstockholm), Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping (Östergötland) och Jönköping. Vid förfrågan så kan vi dock utföra arbeten i hela Sverige.

65156156

Använd gärna vårt kontaktformulär nedan. För att skicka bilder till oss så maila istället direkt till:
kontakt@sevelund.se

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.