Bergspräckning

Bergspräckning

Sevelund arbetar framförallt med den vibrationsfria metoden bergspräckning. Våra kunder är både privatpersoner och företag. Vid bergspräckning så spricker berget långsamt och det sker aldrig någon detonation, vilket gör bergspräckning till den mest skonsamma metoden (inga vibrationer). Sevelund utför alla typer av bergborttagning men vi är framförallt specialiserade på arbeten nära bebyggelse.

Sevelund kan hantera arbetets alla moment. Det inkluderar även bortforsling av berg- och schaktmassor, samt hämtning av krossmaterial. Vi utför helt enkelt jobb från den mindre “bergknallen” till berg på över 1000 kubik. Med våra metoder så kan vi ta bort alla typer av berg, klipphällar, stenar och bergknallar. Du kanske ska bygga pool, bredda garageuppfarten, göra en tillbyggnad, bygga nytt eller få ut mer av din källare?

Du bokar enklast bergspräckning genom att skicka ett mail till oss. Informationen finns längst ner på den här sidan. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig!

Före & efter

Bergspräckning-föreBergspräckning-efter

Frågor & svar

Bergsprängning är vanligtvis en mer effektiv metod för att ta bort berg jämfört med bergspräckning. Nackdelen med sprängning är dock att det uppstår markvibrationer som i vissa fall kan skapa oro i närområdet. Risken för stenkast finns likaså vid alla typer av sprängarbete. Vid sprängarbete så ska man även utföra vibrationsmätning och besiktning av omgivande fastigheter. Ovanstående faktorer elimineras helt om man istället väljer att spräcka berget.
Spräckning i ordets rätta mening utförs med en expanderande hydraulik-kil (hydraulisk losshållning) eller en rinnande massa (snigeldynamit) som sänks/hälls ner i borrhålen. När det sker en expansion i borrhålen så spricker berget.
När man spränger berg med krutpatroner så kallas det i ibland för stenspräckning. I det här avseendet så är ordet spräckning missvisande då det sker en kraftigt detonation. Vid riktig spräckning så spricker berget långsamt istället för att “explodera”.
Ett riktigt sprängämne har mycket högre brinnhastighet än krut. Men oavsett skillnaden i brinnhastighet så orsakar krut och dynamit i princip samma vibrationsnivåer vid samma laddmängder. Påståendet att krut skulle vara “mildare” i vibrationssynpunkt är således felaktigt och kanske en av branschen största missuppfattningar. Moderna sprängämnen är också betydligt säkrare än krut då de tål öppen låga, värme, elektricitet och stötar bättre.
När vi utför sprängarbete så är risken för vibrationsskador låg, så länge som närliggande byggnader befinner sig en bit ifrån detonationspunkten. Vi tar även bort berg i närheten av byggnader och då används istället metoden spräckning för att garantera att det inte sker några skador. Det krävs ingen vibrationsmätning eller besiktning av närliggande husgrunder enligt lag. Det är däremot en stark rekommendation att man alltid utför vibrationsmätning och besiktning av de fastigheter som ligger i anslutning till sprängområdet vid sprängningsarbete. Anledningen till detta är att man som beställare har ett byggherreansvar. Samt, att det vid användning av alla typer av explosiva varor (krut, dynamit, emulsion etc) råder omvänd bevisbörda. Vilket innebär att du måste bevisa att du inte har orsakat skador på exempelvis en grannfastighet. Vibrationsmätning och besiktning utförs inte för dina grannars skull, det utförs för din skull. Vi har kontakt med flera olika oberoende firmor och vi anpassar oss från plats till plats.
Vi använder oss av flera olika typer av maskiner och anpassar oss efter det aktuella jobbet. Rätt maskin på rätt plats, helt enkelt! Vår maskinpark består bl.a. av grävmaskiner i olika storlekar, borrvagnar, hjullastare och lastbilar m.m. Utöver detta så har vi även tillgång till diverse olika handhållna maskiner. Exempelvis borrmaskiner och hydrauliska spräckare.
Ja, vid borttagning av berg så finns ibland möjligheten att få ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden. Prata gärna med oss vid frågor!
Ja, vi har alla försäkringar och tillstånd som krävs. Våra försäkringar täcker skador på upp till 10 miljoner kronor. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!
Ja, vid sprängarbete så krävs det utbildning och vi uppfyller samtliga krav. Polisen och Arbetsmiljöverket har bestämt att det krävs sprängkort och minst 1 års praktisk kunskap. För arbete i tätbebyggt område så krävs det även kurs i avancerat ovanjordsarbete och att man är utbildad sprängarbetsledare.

Ja, vid sprängarbete så krävs det flera typer av tillstånd. Exempelvis tillstånd hos Polisen och MSB (alt. räddningstjänsten/kommunen). Men du som kund behöver bara peka så ordnar vi resten!

När man tar borg berg med metoden bergspräckning så krävs det inte några tillstånd.

Hör av dig till oss!

Vi ser fram emot att få komma i kontakt med dig. Vår rekommendation är att du skickar ett mail eller använder vårt enkla kontaktformulär här intill.

Behöver du hjälp med Bergspräckning?