Vi erbjuder 100% vibrationsfri bergborttagning!

Bergspräckning & Försiktig Sprängning

Sevelund arbetar framförallt med försiktig sprängning och den vibrationsfria metoden bergspräckning. Våra kunder är både privatpersoner och företag. Försiktig sprängning innebär att man använder små sprängladningar och att endast ett fåtal detonerar åt gången (små vibrationer). Vid bergspräckning så spricker berget långsamt och det sker aldrig någon detonation, vilket gör bergspräckning till den mest skonsamma metoden (inga vibrationer). Sevelund utför alla typer av bergborttagning men vi är framförallt specialiserade på arbeten nära bebyggelse.

Sevelund kan hantera arbetets alla moment. Det inkluderar även bortforsling av berg- och schaktmassor, samt hämtning av krossmaterial. Vi utför helt enkelt jobb från den mindre "bergknallen" till berg på över 1000 kubik. Med våra metoder så kan vi ta bort alla typer av berg, klipphällar, stenar och bergknallar. Du kanske ska bygga pool, bredda garageuppfarten, göra en tillbyggnad, bygga nytt eller få ut mer av din tomt?

Tveka inte att höra av dig till oss med dina specifika önskemål!

20200713_161000

Sprängning eller bergspräckning?

Försiktig sprängning är vanligtvis en mer effektiv metod för att ta bort berg jämfört med bergspräckning. Nackdelen med försiktig sprängning är dock att det uppstår markvibrationer som i vissa fall kan skapa oro i närområdet. Risken för stenkast finns likaså vid alla typer av sprängarbete, även om den är liten. Vid sprängarbete så är det även rekomenderat att man utför vibrationsmätning och besiktning av omgivande fastigheter. Ovanstående faktorer elimineras helt om man istället väljer att spräcka berget.

Vad är bergspräckning?

Spräckning i ordets rätta mening utförs med en expanderande hydraulik-kil (hydraulisk losshållning) eller en rinnande massa (snigeldynamit) som sänks/hälls ner i borrhålen. När det sker en expansion i borrhålen så spricker berget.

Bergspräckning med krutpatroner?

När man tar bort berg med krutpatroner så kallas det i ibland för stenspräckning. I det här avseendet så är ordet spräckning missvisande då det sker en detonation. Vid riktig spräckning så spricker berget långsamt istället för att "explodera".

Skillnaden mellan krut & sprängämne?

Ett riktigt sprängämne har mycket högre brinnhastighet än krut. Men oavsett skillnaden i brinnhastighet så orsakar krut och dynamit i princip samma vibrationsnivåer vid samma laddmängder. Påståendet att krut skulle vara "mildare" i vibrationssynpunkt är således felaktigt och kanske en av branschen största missuppfattningar. Moderna sprängämnen är också betydligt säkrare än krut då de tål öppen låga, värme, elektricitet och stötar bättre.

20201214_111531
20210105_170037

Krävs besiktning & vibrationsmätning?

När vi utför försiktig sprängning (endast ett fåtal små laddningar som detonerar åt gången) så är risken för vibrationsskador i princip obefintlig, så länge som närliggande byggnader befinner sig några meter ifrån detonationspunkten. Vi tar även bort berg i direkt anslutning till byggnader och då används istället metoden spräckning för att garantera att det inte sker några skador. Det krävs ingen vibrationsmätning eller besiktning av närliggande husgrunder enligt lag. Det är däremot en stark rekommendation att man alltid utför en enklare vibrationsmätning och yttre fasadbesiktning av de fastigheter som ligger i direkt anslutning till sprängområdet vid försiktig sprängning. Anledningen till detta är att man som beställare har ett byggherreansvar och vid användning av alla typer av explosiva varor (krut, dynamit, emulsion etc) och då råder omvänd bevisbörda. Vilket innebär att du måste bevisa att du inte har orsakat skador på exemeplvis en grannfastighet. Vi vet att vi inte orsakar några vibrationsskador, men det vet inte dina grannar. Vibrationsmätning och besiktning utförs inte för dina grannars skull, det utförs för din skull. Vi har kontakt med flera olika oberoende firmor och vi anpassar oss från plats till plats. Försiktig sprängning som arbetsmetod i kombination med våra kontakter innebär att vibrationsmätning och besiktning brukar utgöra en liten kostnad i sammanhanget.

20190306_101217
20190307_122937

Vilken utrustning använder ni?

Vi använder oftast vår grävmaskin som väger 10 ton. Den behöver ca 2,4m i bredd för att ta sig fram. Grävmaskinen använder vi till att flytta våra sprängmattor, samt gräva jord och sprängsten. Vi har även en borrigg som vi monterar på grävmaskinen. Ibland tar vi in mindre eller större grävmaskiner beroende på hur det ser ut på platsen. Vi har också möjligheten att ta in extra borrvagnar om behovet finns. Utöver detta så har vi en lastväxlare (lastbil) som vi använder till att frakta vår utrustning, samt till att köra sten, grus och jord.

Erbjuder ni ROT/RUT-avdrag?

Ja, vid borttagning av berg så finns ibland möjligheten att få ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden. Prata gärna med oss vid frågor!

Är ni försäkrade?

Ja, vi har alla försäkringar och tillstånd som krävs. Våra försäkringar täcker skador på upp till 10 miljoner kronor. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

20200421_113200
20200422_113839

Krävs det utbildning?

Ja, det krävs utbildning och vi uppfyller samtliga krav. Polisen och Arbetsmiljöverket har bestämt att det krävs sprängkort och minst 1 års praktisk kunskap. För arbete i tätbebyggt område så krävs det även kurs i avancerat ovanjordsarbete och att man är utbildad sprängarbetsledare, vilket vi är.

Krävs tillstånd hos Polisen?

Ja, vid sprängarbete så krävs det flera typer av tillstånd. Exempelvis tillstånd hos Polisen och MSB (alt. räddningstjänsten/kommunen). Men du som kund behöver bara peka så ordnar vi resten!

När man tar borg berg med metoden bergspräckning så krävs det inte några tillstånd.

Kontaktformulär

Använd gärna vårt kontaktformulär nedan. Om du vill skriva till oss via din vanliga e-postklient eller ringa, så hittar du vår fullständiga kontaktinformation under Kontakta oss

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.