Bergspräckning

Bergspräckning - Stockholm

Sevelund AB – ledande inom vibrationsfri bergspräckning i Stockholm. Vi erbjuder säker och effektiv borttagning av berg för alla behov. Kontakta oss idag.

Sevelund arbetar med att spräcka berg i Stockholm. Våra kunder är både privatpersoner och företag. Bergspräckning är inte samma sak som bergsprängning. När man arbetar med att spräcka berg så spricker det långsamt utan att det uppstår några vibrationer. När man däremot spränger berg så sker det en kraftig detonation med stora vibrationer som följd.

Med våra unika arbetsmetoder så kan vi ta bort alla typer av berg, klipphällar, stenar och bergknallar. Du kanske ska bygga pool, bredda garageuppfarten, göra en tillbyggnad, bygga nytt eller få ut mer av din källare?

Du bokar enklast bergspräckning genom att skicka ett mail till oss. Använd gärna kontaktformuläret som du hittar efter vår FAQ längst ner på sidan. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig!

Före & efter

Bergspräckning-föreBergspräckning-efter

Frågor & svar

Vad är bergspräckning?

Spräckning i ordets rätta mening kan utföras på ett antal olika sätt. En metod är att använda en expanderande hydraulisk kil. Denna metoden kallas för hydraulisk losshållning och det vanligaste fabrikatet av dessa hydrauliska kilar heter Darda. Man kan också spräcka berg genom att hälla en rinnande massa (snigeldynamit) i borrhålet. När massan torkar så expanderar den, detta skapar ett enormt tryck som får berget att spricka. Slutligen så kan man använda vanliga spräckkilar som man slår ner i borrhålet med en hammare eller slägga. Denna metod är endast lämplig när man ska spräcka sten som är av mindre karaktär. Vi rekommenderar inte manuella spräckkilar för borttagning av berg.

Det finns många fördelar med vibrationsfri bergspräckning. Det som är mest positivt är att det inte uppstår några vibrationer alls, vilket innebär att risken för skador i princip är helt obefintlig. Det behövs heller inte några tillstånd, besiktningar eller vibrationsmätare. Utöver detta så kan man ta bort berg mycket närmare byggnader än vid traditionellt sprängarbete. Det går exempelvis alldeles utmärkt att spräcka berg i en källare. Man behöver heller inte ta hänsyn till oroliga grannar som brukar vara bekymrade över at deras hus ska ta skada.

Att spräcka berg är ett mycket krävande och komplicerat arbete. Vi på Sevelund är ofta i kontakt med kunder som har försökt att ta bort berg på egen hand med gett upp. Gör man fel så är risken stor att både ryggen och utrustningen går sönder, vilket leder till både fysisk och ekonomisk skada. Vår rekommendation är därför att man kontaktar en professionell utövare vid alla typer av bergborttagning.

Vill man spara pengar så är det bättre att göra det inom andra områden. Man kan exempelvis byta ut köket eller måla om huset på egen hand.

Sevelund kan ta bort berg i princip slätt med husväggen. För att uppnå detta resultat så kombinerar man hydraulisk spräckning (darda) med en speciell såg som är optimerad för att såga i berg nära väggar.

Bergsprängning är vanligtvis en mer effektiv metod för att ta bort berg jämfört med bergspräckning. Det kan därför vara försvarbart att anlita en bergsprängare om man ska spränga på tomt som är mycket stor. Nackdelen med sprängning är dock att det uppstår markvibrationer som i vissa fall kan skapa oro i närområdet. Risken för stenkast finns likaså vid alla typer av sprängarbete. Vid sprängarbete så ska man även utföra vibrationsmätning och besiktning av omgivande fastigheter. Ovanstående faktorer elimineras helt om man istället väljer att spräcka berget.

När man spränger berg med krutpatroner så kallas det i ibland för “stenspräckning”. I det här avseendet så är ordet spräckning missvisande då det sker en kraftigt detonation. Ett bättre ordval skulle vara “försiktig sprängning”, “krutsprängning” eller “spränga sten”. Vid riktig spräckning så spricker berget långsamt istället för att explodera och det sker aldrig något detonation.

Denna bergborttagningsmetod skapar stora vibrationer och regleras under spränglagen (AFS 2007:1).

Citat från Arbetsmiljöverket (länk):
“Från och med den 1 januari 2020 gäller föreskrifterna om sprängarbete i sin helhet för alla typer av sprängarbete. Det undantag som fanns för så kallade ”krutdrivna verktyg och gasgenererande kompositioner” har upphört att gälla.”

Ett riktigt sprängämne har mycket högre brinnhastighet än krut. Men oavsett skillnaden i brinnhastighet så orsakar krut och dynamit i princip samma vibrationsnivåer vid samma laddmängder. Påståendet att krut skulle vara “mildare” i vibrationssynpunkt är således felaktigt och kanske en av branschen största missuppfattningar. Moderna sprängämnen är också betydligt säkrare än krut då de tål öppen låga, värme, elektricitet och stötar bättre.

När vi utför sprängarbete så är risken för vibrationsskador låg, så länge som närliggande byggnader befinner sig en bit ifrån detonationspunkten. Vi tar även bort berg i närheten av byggnader och då används istället metoden spräckning för att garantera att det inte sker några skador. Det krävs ingen vibrationsmätning eller besiktning av närliggande husgrunder enligt lag. Det är däremot en stark rekommendation att man alltid utför vibrationsmätning och besiktning av de fastigheter som ligger i anslutning till sprängområdet vid sprängningsarbete. Anledningen till detta är att man som beställare har ett byggherreansvar. Samt, att det vid användning av alla typer av explosiva varor (krut, dynamit, emulsion etc) råder omvänd bevisbörda. Vilket innebär att du måste bevisa att du inte har orsakat skador på exempelvis en grannfastighet. Vibrationsmätning och besiktning utförs inte för dina grannars skull, det utförs för din skull. Vi har kontakt med flera olika oberoende firmor och vi anpassar oss från plats till plats.

Vi använder oss av flera olika typer av maskiner och anpassar oss efter det aktuella jobbet. Rätt maskin på rätt plats, helt enkelt! Vår maskinpark består bl.a. av grävmaskiner i olika storlekar, borrvagnar, dumprar, hjullastare och lastbilar m.m. Utöver detta så har vi även tillgång till diverse olika handhållna maskiner. Exempelvis borrmaskiner och hydrauliska spräckare.

Ja, vid borttagning av berg så finns ibland möjligheten att få ROT-avdrag (skattereduktion) på 30% av arbetskostnaden. Prata gärna med oss vid frågor!

Ja, vi har alla försäkringar och tillstånd som krävs. Våra försäkringar täcker skador på upp till 10 miljoner kronor. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Ja, vid sprängarbete så krävs det utbildning och vi uppfyller samtliga krav. Polisen och Arbetsmiljöverket har bestämt att det krävs sprängkort och minst 1 års praktisk kunskap. För arbete i tätbebyggt område så krävs det även kurs i avancerat ovanjordsarbete och att man är utbildad sprängarbetsledare.

Ja, vid sprängarbete så krävs det flera typer av tillstånd. Exempelvis tillstånd hos Polisen och MSB (alt. räddningstjänsten/kommunen). Men du som kund behöver bara peka så ordnar vi resten!

När man tar borg berg med metoden bergspräckning så krävs det inte några tillstånd.

Hör av dig till oss!

Vi ser fram emot att få komma i kontakt med dig. Vår rekommendation är att du skickar ett mail eller använder vårt enkla kontaktformulär här intill.

Behöver du hjälp med Bergspräckning?

Google Betyg
5.0
47 recensioner
js_loader