Vi använder produkterna:
Patronerad emulsion, Pentyl, Dynamiter, Simplex, Royex m.m.

Sprängning & Spräckning

Sevelund arbetar framförallt med försiktig sprängning men även traditionell bergsprängning. Försiktig sprängning innebär att man använder små sprängladningar och att endast ett fåtal detonerar åt gången. Försiktig sprängning är en effektiv metod om man ska ta bort berg i anslutning till byggnader och känslig infrastruktur. Sevelund utför alla typer av bergborttagning men vi är framförallt specialiserade på känsliga objekt nära bebyggelse 

Eftersom att vi har både grävmaskin, borrigg och lastbil inom firman så kan vi hantera arbetets alla moment. Det inkluderar bortforsling av stenmassor, samt hämtning av jord och krossmaterial. Vi utför helt enkelt jobb från den mindre stenen på 1 kubik upp till berg på över 1000 kubik. Inget jobb är för stort eller för litet! Med våra metoder så kan vi ta bort alla typer av berg, klipphällar, stenar och bergknallar. Du kanske ska bygga pool, bredda garageuppfarten, göra en tillbyggnad, bygga nytt eller få ut mer av din tomt?

Tveka inte att höra av dig till oss med dina specifika önskemål!

65165556

Vilken utrustning använder ni?

Vi använder oftast vår grävmaskin som väger 10 ton. Den behöver ca 2,4m i bredd för att ta sig fram. Grävmaskinen använder vi till att flytta våra sprängmattor, samt gräva jord och sprängsten. Vi har även en borrigg som vi monterar på grävmaskinen. Ibland tar vi in mindre eller större grävmaskiner beroende på hur det ser ut på platsen. Vi har också möjligheten att ta in extra borrvagnar om behovet finns. Utöver detta så har vi en lastväxlare (lastbil) som vi använder till att frakta vår utrustning, samt till att köra sten, grus och jord.

Sprängning eller spräckning?

När man tar bort berg med krutpatroner så kallas det i folkmun ibland för stenspräckning. I det här avseendet så är ordet spräckning missvisande då det sker en detonation. Vid riktig spräckning så spricker berget istället för att "explodera". Spräckning utförs med en expanderande hydraulik-kil (hydraulisk losshållning) eller rinnande massa (snigeldynamit) som sänks/hälls ner i borrhålen. När det sker en expansion i borrhålen så spricker berget. Dessa två metoder är långsamma och därav betydligt dyrare än när explosiva varor används.

Skillnaden mellan krut och dynamit?

De flesta moderna sprängämnen har en brinnhastighet på ca 6000m/s (detonation) medan krut ligger på ca 350-600/ms (deflagration). När man stänger in krut i ett borrhål så kan det dock övergå från deflagration till detonation pga värmen och trycket som uppstår. Oavsett skillnaden i brinnhastighet så orsakar krut och dynamit i princip samma vibrationsnivåer vid samma laddmängder. Påståendet att krut skulle vara "mildare" i vibrationssynpunkt är således felaktigt. Moderna sprängämnen är även betydligt säkrare än krut då de tål både eld, värme, elektricitet och stötar bättre.

6565651

Krävs besiktning & vibrationsmätning?

När vi utför försiktig sprängning (endast ett fåtal små laddningar som detonerar åt gången) så är risken för vibrations- och förskjutningsskador i princip obefintlig, så länge som närliggande byggnader befinner sig några meter ifrån detonationsplatsen. Vi tar även bort berg i direkt anslutning till byggnader (0-1m) och då används mycket små laddningar för att minimera risken för skador. Det krävs ingen vibrationsmätning eller besiktning av närliggande husgrunder enligt lag. Det är däremot en stark rekommendation man alltid utför en enklare vibrationsmätning och yttre fasadbesiktning av de fastigheter som ligger i direkt anslutning till sprängområdet vid försiktig sprängning. Anledningen till detta är att man som beställare har ett byggherreansvar och vid användning av alla typer av explosiva varor (krut, dynamit, emulsion etc) och då råder omvänd bevisbörda (även Simplex). Vilket innebär att du måste bevisa att du inte har orsakat skador på exemeplvis en grannfastighet. Vi vet att vi inte orsakar några vibrationsskador, men det vet inte dina grannar. Vibrationsmätning och besiktning utförs inte för dina grannars skull, det utförs för din skull. Vi har kontakt med flera olika oberoende firmor och vi anpassar oss från plats till plats. Vibrationsmätning och besiktning brukar utgöra en liten kostnad i sammanhanget.

546156156
65416565
9848949

Hur fungerar sprängning?

Sprängning utförs genom att en gasgenererande produkt sänks ner i borrade hål. Därefter detoneras laddningarna med en stöt eller elektrisk impuls. När ämnet brinner så bildas en gas. När gasen inte "hittar ut" så expanderar berget mycket kraftfullt.

Är ni försäkrade?

Ja, vi har alla försäkringar och tillstånd som krävs. Våra försäkringar täcker skador på upp till 10 miljoner kronor. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Erbjuder ni ROT/RUT-avdrag?

Ja, vid borttagning av berg så finns ibland möjligheten att få ROT-avdrag på 30% av arbetskostnaden. Prata gärna med oss vid frågor!

424242
54244

Krävs det utbildning?

Ja, det krävs utbildning och vi uppfyller samtliga krav. Polisen och Arbetsmiljöverket har bestämt att det krävs sprängkort och minst 1 års praktisk kunskap. För arbete i tätbebyggt område så krävs det även kurs i avancerat ovanjordsarbete och att man är utbildad sprängarbetsledare, vilket vi är.

Krävs tillstånd hos Polisen?

Ja, det krävs flera typer av tillstånd. Exempelvis tillstånd hos Polisen och MSB (alt. räddningstjänsten/kommunen). Men du som kund behöver bara peka så ordnar vi resten!

Vart finns ni?

Sevelund AB är verksam i Stockholm (Storstockholm), Uppsala, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping (Östergötland), Jönköping och Västervik. Vid förfrågan så kan vi dock utföra arbeten i hela Sverige.

65156156

Kontaktformulär

Använd gärna vårt kontaktformulär nedan. Om du vill skriva till oss via din vanliga e-postklient så maila istället till:
kontakt@sevelund.se

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.