Stubbfräsning

Vi kan ta bort alla typer av stubbar, buskar och rötter. Inget jobb är för stort eller litet! Våra maskiner kan även användas till att rensa upp ett större område från rotskott och diverse växtlighet. Arbetsmetoden blir då en kombination av stubbfräs och jordfräs, vilket är perfekt om man exempelvis ska anlägga en rabatt eller så gräs.

Tveka inte att höra av dig till oss med dina specifika önskemål!

stubbfräsning

Vad är stubbfräsning och hur går det till?

Stubbfräsning innebär att man med hjälp av en maskin "fräser" ner stubben under marknivå. Sedan är det enkelt att fylla upp hålet med jord och så gräs.

Erbjuder ni ROT/RUT-avdrag?

Stubbfräsning ger rätt till skattereduktion via RUT-avdraget. Det innebär att du får 50% i "rabatt" på arbetskostnaden.

Vart finns ni?

Sevelund AB är verksam i Stockholm (Storstockholm), Norrköping och Linköping (Östergötland).

Hur mäter man stubbens storlek?

Ett enkelt sätt att uppskatta en stubbes diameter är att placera två pinnar vid respektive ände. Därefter kan man enkelt mäta avståndet mellan pinnarna med exempelvis en tumstock eller ett måttband. Vi mäter givetvis alltid stubbarna efter att de är nedfrästa för att få ett exakt mått. Men det kan samtidigt vara bra för dig som kund att kunna uppskatta priset innan jobbet påbörjas.

Hur förhindrar man rotskott?

Vi monterar Roundup-plug för att förhindra att rotskottsbildande träd kommer igen med ny kraft. Vanliga problem-träd är exempelvis asp och poppel. Pluggarna monteras i stubben med hjälp av ett specialborr efter att den är nedfräst under marknivå.

Blir min gräsmatta förstörd?

Våra maskiner påverkar gräsmattan minimalt. Det blir inga permanenta spår i gräsmattan. Efter stubbfräsning så blir det däremot alltid kvar lite spån som kan få gräset att gulna, men det återhämtar sig snabbt.

stubbfräsning
stubbfräsning

Vilka förberedelser kan man göra som kund?

Frilägg stubben och ta bort så mycket sten som möjligt. Det underlättar arbetet. Stubben bör även vara kapad max 15 cm ovanför marknivå. Om stubben är högre än 15 cm så krävs vanligtvis motorsågsarbete vilket innebär en extra kostnad.

Stubbfräs-bred